เหตุการณ์สำคัญ

ของบริษัท
 

 • จัดตั้ง บริษัท สยามซินดิเคทเทรดดิ้ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
 • จัดตั้ง บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 • บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายประตูน้ำและวาล์วชนิดต่างๆจาก เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยี่ห้อ SCI แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
 • เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จาก Nohmi Bosai (Japan) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 • เป็นตัวแทนจำหน่ายระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ Indelec (France) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
 • บริษัท สยามซินดิเคทเทรดดิ้ง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท
 • ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายประตูน้ำควบคุมแรงดันอัตโนมัติยี่ห้อ DOROT จากบริษัท DOROT control valves LTD ประเทศอิสราเอล อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
 • ในเดือนธันวาคม บริษัทได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากยี่ห้อ MCG จาก MCG Surge protection Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
 • บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตอุปกรณ์ต่อท่อแบบยืดหยุ่น (Metal Bellow Expansion Joint) สำหรับเส้นท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวง
 • บริษัทได้เริ่มจำหน่าย ระบบระบายน้ำใต้ถังกรอง ยี่ห้อ LEOPOLD ของบริษัท XYLEM จากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการประปาหนองแคเป็นโครงการแรกเริ่ม
 • ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเทปพันท่อเพื่อป้องกันการกัดกร่อนยี่ห้อ ALTENE จาก ALTA ALTENE S.R.L. ประเทศอิตาลี อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
 • บริษัทเริ่มทำตลาดและจำหน่าย เครื่องกวาดตะกอนโซ่พลาสติกยี่ห้อ BRENTWOOD ของบริษัท BRENTWOOD จากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการโรงผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครราชสีมาเป็นโครงการแรก
 • บริษัทเริ่มทำตลาดและจำหน่าย เครื่องกวาดตะกอนแบบไซฟ่อนยี่ห้อ LEOPOLD ของบริษัท XYLEM จากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นโครงการแรก
 • บริษัท สยามซินดิเคทเทรดดิ้ง ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด
 • จัดตั้ง บริษัท สยามเอเซียเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 28 ล้านบาท
 • บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท
 • บริษัทได้รับแต่งตั้งจากบริษัท BRENTWOOD จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็ฯตัวแทนจำน่ายรวงผึ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
 • บริษัท สยามเอเซียเอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท
 • บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท
 • ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฏเกณฑ์และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 108.27 ล้านบาท
 • บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อ บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250 ล้านบาท ในวันที่ 4 กรกฎาคม

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์