ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์ติดต่อ *
E-mail *
บริษัท *
ที่อยู่ติดต่อ *
จังหวัด *

ข้อมูลร้องเรียน

วันที่ร้องเรียน
หัวข้อร้องเรียน *
รายละเอียดข้อร้องเรียน *
สิ่งที่ต้องการให้แก้ไข *

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์