กิจกรรม CSR - องค์กรแห่งการสร้างอาชีพ

09.01.2018

บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้พิการ ได้มีอาชีพ มีรายได้เพื่อพึ่งพาตนเอง และอยู่ในสังคมได้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป จึงเปิดรับผู้พิการเข้าทำงานตามความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม โดยบริษัทได้รับพนักงานผู้ซึ่งมีความพิการด้านแขน และบกพร่องด้านสายตาเข้าทำงานกับบริษัท

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์