กิจกรรม CSR - องค์กรแห่งการเรียนรู้

09.01.2018

บริษัทได้เปิดกว้างให้กับสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่มีความสนใจ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษา ดูงาน เรียนรู้นอกห้องเรียน จากการทำงานจริง โดยรุ่นพี่เชี่ยวชาญแต่ละสายอาชีพที่นักศึกษาสนใจ

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์