พัฒนาทักษะให้กับพนักงาน จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

18.09.2023

สยามซินดิเคท เตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผ่านมา พนักงานที่เข้ารับการอบรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่ม การฝึกใช้ทักษะการสื่อสารผ่านการทำงานร่วมกัน วิธีการปรับเปลี่ยน mindset ของตนเอง และการได้รู้จักตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ  สอนโดยวิทยากร โค้ชชัย คุณณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

ทั้งนี้พนักงานทุกท่านที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเป็นทีม ประสานงานทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์