ทีมฝ่ายขายและทีมการตลาดกลุ่มงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและดับเพลิง ร่วมอบรมกับบริษัท Honeywell

18.09.2023

ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมอบรมกับบริษัท Honeywell ของทีมฝ่ายขายและทีมการตลาดกลุ่มงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและดับเพลิง บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ของสินค้าและเทคนิคของผลิตภัณฑ์กลุ่มเทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านอาคาร บรรยากาศสนุกสนาน วิทยากรถ่ายทอดความรู้แบบจัดเต็ม โดยงานนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ได้เพิ่มทักษะความรู้ติดตัวกลับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับด้านดับเพลิง มาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สยามซินดิเคทเทคโนโลยีในอนาคตได้อีกด้วย

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์