บมจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี และบริษัทในเครือ มอบอุปกรณ์และติดตั้งระบบเรียกพยาบาล (Nurse call) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18.09.2023

บมจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี และบริษัทในเครือ มอบอุปกรณ์และติดตั้งระบบเรียกพยาบาล (Nurse call) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณเฉลิมชาติ พรหมดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและดับเพลิงและทีมผู้บริหาร ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร บมจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยีและบริษัทในเครือ มอบอุปกรณ์และติดตั้งระบบเรียกพยาบาล (Nurse call) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ์ (วาสนมหาเถร) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีมพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที ตามเจตนารมย์ของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ในการช่วยเหลือต่อสังคมสืบต่อไป

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์