SST ร่วมงานโครงการขนาดใหญ่ เป็นงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำของการะปานครหลวง (แผนงาน 9) โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายประตูน้ำ (Gate Valve) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

14.02.2024

ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องกล ได้นำเสนอและได้รับการสั่งซื้อประตูน้ำลิ้นโลหะ แบบ Paralell seated  รองรับการใช้งานกับอุโมงค์ส่งน้ำ ทดแทนประตูน้ำแบบเดิมที่ใช้เป็นประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)  สำหรับประตูน้ำลิ้นโลหะที่ใช้โครงการนี้มีประตูน้ำขนาดใหญ่ควบคุมด้วยชุดขับไฟฟ้า จำนวนที่ใช้งานในโครงการการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจำนวน 3 สัญญา ประกอบด้วย 

1.สัญญา G-TN-9B โครงการก่อสร้างอุโมงค์ตามแนวถนนราชพฤกษ์  จากคลองมหาสวัสดิ์ ถึง ถนนเพชรเกษม
- ประตูน้ำ ขนาด 2800 มม. จำนวน 1 ตัว 
- ประตูน้ำ ขนาด 3400 มม. จำนวน 2 ตัว

2.สัญญา G-TN-9C โครงการก่อสร้างอุโมงค์ตามแนวถนนกาญจนาภิเษกจากถนน กัลปพฤกษ์ ถึง สถานีสูบน้ำบางมด
- ประตูน้ำขนาด 3000 มม. จำนวน 2 ตัว

3.สัญญาG-TN-9D  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ตามแนวถนนกาญจนาภิเษก และถนนริมทางรถไฟสายเก่า และจากสถานีสูบบางมดถึงสถานีสูบสำโรง
- ประตูน้ำขนาด 3000 มม. จำนวน 4 ตัว 

ปัจจุบันประตูน้ำตัวต้นแบบ (ตัวที่ 1) ขนาด 3000 มม. (ประตูน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ตอนนี้)  เริ่มการผลิตตั่งแต่เดือน พฤศจิกายน 2565 ผลิตแล้วเสร็จและทดสอบเสร็จเรียบร้อยในเดือน ธันวาคม 2566  โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้ว่าการฯ การประปานครหลวง และทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมทำการทดสอบในครั้งนี้  ส่วนแผนการติดตั้งใช้งานจะทำการแยกชิ้นส่วนประตูน้ำเพื่อขนส่ง และดำเนินการประกอบติดตั้งตามจุดที่กำหนดในเดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 ในลำดับถัดไป    

SST บมจ. สยามซินดิเคทเทคโนโลยี ผู้นำด้านสาธารณูปโภค และระบบความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืนของคนไทย

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์