คอนโทรลวาล์วอัตโนมัติ

ยี่ห้อ:

คอนโทรลวาล์วอัตโนมัติจากประเทศอิสราเอล ถูกออกแบบและใช้งานกับระบบประปาทุกประเภท อาทิเช่น การจัดการเรื่องแรงดันน้ำ การไหลเวียนของน้ำ การป้องกันการรั่วซึม ระบบปั้ม การควบคุมระดับน้ำ ระบบน้ำเสีย และ การบำรุงรักษาคุณภาพน้ำ

คอนโทรลวาล์วอัตโนมัติจาก Dorot คือหนึ่งในผู้นำด้านคอนโทรลวาล์วอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงงาน อาคารสูง การพัฒนาระบบประปาสาธารณะทั่วไป เพื่อควบคุมแรงดันและการไหลของน้ำให้ได้ตามความต้องการ ใช้ป้องกันการกระเพื่อมของน้ำ อีกทั้งยังสามารถใช้กับอุปกรณ์และระบบดับเพลิงอีกด้วย สินค้า Dorot ได้ผลิตจากวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงและเหมาะมากสำหรับการควบคุมน้ำที่มีความรุนแรง

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์