ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสารสะอาด (ไนโตรเจน)

ยี่ห้อ:

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสารสะอาด (ไนโตรเจน)

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติสารสะอาดนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น มีชื่อทางการค้าว่า NN100 ซึ่งเป็นระบบดับเพลิงที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ในการดับไฟ ซึ่งปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะทุกวันนี้ในโลกมีมลภาวะทางอากาศมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ต่อการดำรงชีวิต

หลักการของระบบคือการฉีดก๊าซไนโตรเจนเพื่อไปลดปริมาณของออกซิเจนให้ลดลงถึงระดับที่ไม่ติดไฟ เนื่องจากในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เราอยู่มีปริมาณไนโตรเจนถึง 78 เปอร์เซ็นต์ในอากาศ สถานที่ๆควรนำระบบนี้ไปใช้ได้ ห้องเก็บเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเสิร์ฟเวอร์ และห้องต่างๆที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำและสารเคมี เนื่องจากระบบเป็นก๊าซจึงไม่ทำอันตรายต่ออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ และไม่ทำให้เอกสารเสียหายจากความเปียกชื้น

ระบบนี้ได้ชื่อว่าเป็นระบบที่ใช้เพื่ออนาคตเพราะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์