ระบบระบายน้ำใต้ถังกรอง

ยี่ห้อ:

ระบบกรองน้ำใต้ถังกรองทราย Filter Underdrain Block เป็นเทคโนโลยีระบบกรองน้ำใต้ถังกรองทรายที่พัฒนาให้ทันสมัย ซึ่งมีประสิทธิภาพเด่นด้านการล้างย้อนสารกรอง (Back Wash Media) เนื่องจากการออกแบบระบบการล้างย้อนโดยลมและน้ำที่กระจายตัวจากการล้างย้อน ด้วย Dual Parallel ของ Leopold® จะช่วยให้เกิดการกระจายตัวได้ดีขึ้น และลดการเกิด Dead Zone ภายในถังกรองที่มีลักษณะยาวพิเศษ ซึ่งจะทำให้ยืดระยะเวลาอายุของตัวกรองให้ยาวนานขึ้น กรองน้ำได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้น และปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการล้างย้อนลดลง ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อลิตรในการผลิตน้ำลดลง

การล้างย้อนโดยการใช้ลมและน้ำ จะทำให้เกิดการทำความสะอาดได้ดีกว่าการใช้น้ำเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้คุณภาพของชั้นกรองและการกรองดีขึ้น (Long Life Filter Run Time) ในขณะที่พลังงาน ระยะเวลา และปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้างย้อนลดลง โดยสามารถใช้กับ งานก่อสร้างถังกรองน้ำใหม่ (New) และยังสามารถใช้ได้กับงานปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังการผลิต (Rehab and Upgrading Capacity) สำหรับถังกรองน้ำเดิม

Leopold Filter Underdrain Blocks สามารถติดตั้งอุปกรณ์ I.M.S® Cap หรือ Media Retainer ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม (Optional) เพื่อใช้ทดแทนกรวดรองชั้นสารกรอง (Gravel) ซึ่งจะช่วยลดความสูงของถังกรองทรายเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและโครงสร้างงานโยธาของการก่อสร้าง

ในส่วนของการติดตั้ง ระยะเวลาที่ใช้จะน้อยกว่า ระบบ Nozzle เนื่องด้วยจำนวนอุปกรณ์ที่น้อยกว่า และFilter Underdrain Blocks มีลักษณะที่เบาและยกได้ง่าย จึงทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างโครงสร้างโยธา และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าระบบอื่นๆ

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์