ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Conventional-Addressable)

ยี่ห้อ:

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Conventional

เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Nohmi จากประเทศญี่ปุ่นและเป็นที่แพร่หลายทั่วโลก ระบบถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และถูกส่งสัญญาณมาที่ตู้ควบคุมเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้จริงหรือไม่ ระบบต้องประกอบไปด้วย ตู้ควบคุม แผนผังกราฟิกบอกโซนต่างๆ อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนหรืออุปกรณ์เตือนอื่นๆ เป็นแบบ Presignal Non Code System, 2 Wire Loop With End Of Line Resistance ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนดของ National Fire Protection Association หรือ Japanese Service Law

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีไว้เพื่อเตือนให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ อพยพหรือย้ายออกจากพื้นที่โดยด่วนในกรณีที่มีเหตุไฟไหม้ฉุกเฉิน และระบบยังสามารถเก็บบันทึกเพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่เกิดเพลิงไหม้ได้อีกด้วย

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Addressable

เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Nohmi จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการองรับมาตรฐาน UL Listed หรือ JFEII ระบบต้องประกอบไปด้วย ตู้ควบคุม แผนผังกราฟิกบอกโซนต่างๆ อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนหรืออุปกรณ์เตือนอื่นๆ และสามารถต่อกับระบบ System Monotoring Program ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปจากผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบเหตุจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในสำนักงานได้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ Addressable จะแตกต่างจากระบบ Conventional เนื่องจากสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้แม่นยำกว่าและใช้ได้กับ Application ที่หลากหลายเช่นพื้นที่ตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปถึงขนาดใหญ่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับทุกตึก อาคารสำนักงาน หรือโรงงานต่างๆ

แผงควบคุมการทำงานของระบบ ชุดควบคุม 1 Loop ต่ออุปกรณ์ได้ 255 Address สามารถต่อแผงควบคุมได้อีก 3 Loop มีจำนวน Address สูงสุด 1020 Address ระบบสามารถต่อเป็น network ได้โดยสามารถใช้ได้ทั้งหมด 64 ตู้ควบคุมใน 1 ระบบโดยใช้ Network Interface Unit (NIU) และ System Interface Unit (SIU) หรือต่อระบบผ่านชุด Fiber Optic ได้

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์