อุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบยืดหยุ่น

ยี่ห้อ:

Joint Metal Bellow Expansion Joint หรือ MBJ ผลิตโดย Siam Steel Works Co. , Ltd. (SSW) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ข้อต่อท่อแบบยืดหยุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยขนาดใหญ่สุดที่ทำการผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าใช้งานแล้วคือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3,400 มม.

SSW สามารถออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้า เช่น รองรับการทรุดตัว การยืดหรือหดในแนวเส้นท่อ และการ lateral เป็นต้น ภายใต้มาตรฐาน Standard Of The Expansion Joint Manufacturers Association, Inc. (EJMA) อีกทั้งได้รับการรองรับมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)

ข้อต่อ MBJ ของบริษัท ได้รับการรองรับจากลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไป สำหรับการนำไปใช้งานในงานโครงการวางท่อน้ำดิบและท่อน้ำประปาต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน East Water และ โรงงานน้ำตาล เป็นต้น

เราเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และทุ่มเทให้กับคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์