อุปกรณ์ช่วยตกตะกอน

ยี่ห้อ:

เป็นอุปกรณ์แผ่นรวงผึ้ง PVC ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนตลอดจนเพิ่มอัตราการผลิต ของโรงงานผลิตน้ำ และโรงงานบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถติดตั้งทั้งในถังตกตะกอนเดิม และ ถังตกตะกอนสร้างใหม่ ทำให้คุณภาพของน้ำที่ผลิตได้ดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน

Tube Settlers จะไปเพิ่มพื้นที่การตกตะกอนโดยไม่ต้องเพิ่มระบบใหม่ ปริมาณความขุ่นที่ระบบกรองจะลดลง

ปริมาณการใช้สารเคมีช่วยตกตะกอนลดลง ติดตั้งง่าย และที่สำคัญคือได้รับมาตราฐาน  NSF 61 Certified ที่เป็นมาตราฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่ม

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์