เครื่องกวาดตะกอนโซ่พลาสติก

ยี่ห้อ:

ถังตกตะกอน หรือ Sedimentation Tank เป็นส่วนนึงของระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge ที่เป็นส่วนสำคัญ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมตะกอนและแบ่งออกเป็นตะกอนที่นำกลับไปใช้ในระบบและตะกอนที่ถูกกำจัดออกจากระบบ โดยระบบ Activated Sludge นี้ ได้ถูกนำมาใช้แพร่หลายในระบบบำบัดน้ำเสียของประเทศไทยทั้ง หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน

แม้ว่าระบบรวบรวมตะกอนจะมีหลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่เป็นที่นิยมที่สุดคือ เครื่องกวาดตะกอนโซ่พลาสติก หรือ Non-Metallic Flight and Chain เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่คงทน การดูแลรักษาที่น้อย ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่น สามารถทนสภาวะของแสงแดด และน้ำเสียได้ส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา ทำให้การซ่อมบำรุงทำได้โดยง่ายเพียงใช้บุคคลากร 1-2 ท่านเท่านั้น ตัวอุปกรณ์ไม่มีส่วนผสมของโลหะ แต่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นไปพร้อมกัน  อายุการใช้งานจึงยาวนานกว่า 25 ปี และที่สำคัญที่สุดอุปกรณ์ชนิดนี้เหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่มีพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดที่จำกัด เช่น อาคารสูงต่างๆ ฯลฯ

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์