เครื่องรีดตะกอนแบบเหวี่ยง

ยี่ห้อ:

HAUS DECANTER ใช้สำหรับแยก ของแข็ง-ของเหลว หรือ ของแข็ง-ของเหลว-ของเหลวแขวนลอย โดยตัวอุปกรณ์นั้นจะประกอบไปด้วย Bowl ที่จะหมุนด้วยความเร็วสูง และ Scroll ก็จะหมุนในแกนเดียวกัน แต่จะมีความเร็วที่ต่างกันเล็กน้อย โดยจะมีเกียร์บ๊อกซ์ในการควบคุมความแตกต่างของความเร็ว สำหรับขั้นตอนการทำงานของเครื่อง ตะกอนจะถูกส่งเข้าไปยัง Bowl ที่กึ่งกลาง จากนั้นก็จะกระจายตัวภายใน และตะกอนจะไปสะสมอยู่ที่ผนังของ Bowl จากแรงเหวี่ยง โดยตะกอนจะรวมกันกลายเป็นเค๊ก (Cake) และถูกรวบรวมและไปยังทางออกของตะกอน ในส่วนของของเหลวจะถูกส่งไปยังทางออกของของเหลว

โดยวัสดุที่มีการสัมผัสกับตะกอนนั้นจะทำมากจาก Stainless-Steel และผลิตแบบ Centrifugal Casting Method ทำให้ไม่เกิดการแตกแบบ Micro ที่ตัวอุปกรณ์จึงมีความคงทนและแข็งแรง

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์