เครื่องกวาดตะกอนแบบไซฟอน

ยี่ห้อ:

เครื่องกวาดตะกอนแบบ Siphon สำหรับระบบการผลิตน้ำประปา ติดตั้งในถังตกตะกอนชนิดสีเหลี่ยม โดยหลักการทำงานจะทำการรวบรวมดูดตะกอนที่ตกสะสมตามแรงโน้มถ่วงของธรรมชาติ โดยในการดูดตะกอนจะใช้หลักการความแตกต่างของระดับน้ำ (Differential Head) ระหว่างท่อดูดตะกอนกับระดับน้ำในถังตกตะกอน โดยใช้แรงดูด (Siphon) เพื่อทำการดูดตะกอนระบายออกสู่นอกถังตกตะกอน 

จุดเด่นของเครื่องกวาดตะกอนแบบ Siphon Leopold รุ่น CT2 จะมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่น้อย ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา (Easy to Maintain) ระบบการควบคุมการทำงาน (Control Panel)จะถูกสั่งการโดยระบบ PLC (Programmable Logic Control) ทำให้มีความแม่นยำสูงอีกทั้งสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องกวาดตะกอนได้หลากหลายฟังก์ชั่นการทำงาน

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์