ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ

ยี่ห้อ:

Sequencing Batch Reactor (SBR) Activated Sludge Process เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียในถังเดียว โดยมี กระบวนการเติมน้ำเสีย การทำปฏิกิริยา การตกตะกอน การระบายออก เป็นวงจร โดยระบบ SBR ทั่วไปอาจต้องใช้ 2 บ่อ หรือมากกว่า หรือใช้ EQ Tank รับน้ำ ระหว่างรอเวลาตกตะกอนและระบายน้ำออก

ระบบ ICEAS® (Intermittent Cycle Extended Aeration) ของ Sanitaire จะมีความยืดหยุ่น ซึ่งไม่ต้องรอระยะเวลาดังกล่าว โดย ICEAS จะทำให้ระบบเป็นแบบ Continuous Inflow ในถังเดียว แม้จะต้องรอเวลาในการตกตะกอน และระบายน้ำ

โดยตัวระบบนั้นประกอบไปด้วย

·       SBR / ICEAS Tank

·       Aeration Equipment (Diffusers and Blowers)

·       Mixers (for BNR Plants)

·       FLYGT Pumps

·       Effluent Decanter

·       Monitoring and Control Equipment

·       Software and Process Control

·       SCADA

·       Process Guarantee

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์