ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าแบบ Conventional

ยี่ห้อ:

Axis เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าภายนอกชนิด conventional เป็นที่รู้จักและยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก

​Axis ประกอบด้วยอุปกรณ์ในส่วนของตัวนำล่อฟ้า อุปกรณ์ในส่วนของตัวนำลงดิน อุปกรณ์ในส่วนของรากสายดิน แท่งนำลงดิน ตัวจับยึดชนิดต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆของระบบอย่างครบครัน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ วสท. (EIT standard)

​เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง แก่ทรัพย์สินหรือแก่ชีวิต อันเนื่องจากแรงดันสัมผัส และแรงดันช่วงก้าวของฟ้าผ่าเป็นต้นฯ

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์