ระบบสัญญาณเรียกพยาบาล

ยี่ห้อ:

ระบบสัญญาณเรียกพยาบาลยี่ห้อ AIPHONE จากประเทศญี่ปุ่น เป็นระบบที่ติดตั้งในห้องผู้ป่วย ห้องตรวจ ห้องผ่าตัด และห้องน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาล และแพทย์กับพยาบาล การเรียกสามารถทำได้ทั้งสัญญาณเสียงและแสง รวมทั้งสามารถพูดติดต่อสื่อสารกันได้ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลไว้ได้ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานดูแลผู้ป่วย

เมื่อมีการกดเรียกจากผู้ป่วยหรือแพทย์จาก wall unit ซึ่งติดตั้งในห้องผู้ป่วย ห้องคลอด ห้องผ่าตัด พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สามารถรับทราบสัญญาณการเรียกของผู้ป่วยหรือแพทย์จากชุดควบคุม master station สัญญาณไฟที่หน้าห้องจะมีไฟติด และสามารถพูดตอบโต้กันได้

ระบบจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้

- Master Station
- Wall Unit & Push Button and Handset
​- Wall Unit & Microphone Speaker
- Push button for toilet
- Reset button
- Corridor lamp

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์