อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟกระชาก (IEC Standard)

ยี่ห้อ:

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟกระชากจากประเทศสาธารณรัฐเช็คยี่ห้อ HAKEL อุปกรณ์ใช้ติดตั้งเพื่อป้องกันกระแสฟ้าผ่าและแรงดันเสริ์จเนื่องจากฟ้าผ่าและการสวิทซ์ชิ่งของเครื่องจักรเองภายในอาคาร อุปกรณ์ทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟเกินจากฟ้าผ่าโดยตรง หรือทางอ้อม และทำหน้าที่ดักและกำจัดกระแสฟ้าผ่า ซึ่งอุปกรณ์ถูกออกแบบให้สามารถทนและดับกระแสไหลตามซึ่งเกิดจากการทำงานได้ด้วยตัวเอง อุปกรณ์ได้รับมาตรฐาน IEC Standard ที่เป็นที่ยอมรับกันในทวีปยุโรปและในประเทศไทย
 

ประโยชน์จากการติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ได้แก่ การป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิคส์ ไม่ให้เกิดความเสียหายจากฟ้าผ่าทางตรงและทางอ้อม เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และยังสามารถทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ทำงานต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในการซ่อมแซม

บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

อาคาร เอส เอส ที 999 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 (สำนักงานใหญ่)

**ช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริต**คลิกที่นี่

นโยบายเบาะแสทุจริต คลิกที่นี่

โทรศัพท์: +662 733 6080 - 88

โทรสาร: +662 375 8160 - 61

อีเมล: info@sst.co.th

Line: @siamsyndicate

เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์